Jesteś tutaj

Funkcje mediów w zarządzaniu kryzysowym

Niniejsze opracowanie powstało głównie w oparciu o moją pracę doktorską z 2006 roku na temat Funkcji mediów w systemie zarządzania kryzysowego. W związku z szerokim zainteresowaniem tą szczególną problematyką w trakcie moich wykładów i zajęć ze studentami na Akademii Obrony Narodowej powstał pomysł tej publikacji, która z pewnością zainteresuje też badaczy roli mediów w sytuacji kryzysowej i, w całym procesie zarządzania kryzysowego. 
Katarzyna Ewa Cabaj