Jesteś tutaj

Zasady i warunki zakupów

 


OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓWSerwis Usług WWWydawniczych Selfpublisher, zwany dalej Serwisem, jest prowadzony i zarządzany przez Selfpublisher s.c. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-313) przy ul. Sękocińskiej 20 lok. 27, NIP 7010420977, REGON 147195283. Firmy wspólników działają na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Firma Iwona Liliana Konieczna z siedzibą 01-494 Warszawa, J. Kaden-Bandrowskiego 5/82 została zarejestrowana 9 września 2013 r., NIP 5270019325, REGON 013208035, firma Selfpublisher Paweł Tomczyk z siedzibą 02-695 Warszawa, Orzycka 8/3 została zarejestrowana 8 grudnia 2013 r. NIP 5212647453, REGON 146997974. Kapitał zakładowy spółki, zarejestrowanej w III US Warszawa Śródmieście 18 kwietnia 2014 r. ma wartość dziesięć tysięcy złotych. 1. Przeglądanie zasobów Serwisu i korzystanie z koszyka nie wymaga rejestracji. 
 2. Informacje o produktach na stronach internetowych sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert (zamówień) w sklepie.
 3. Serwis posługuje się wyłącznie cenami brutto, tj. ceny zawierają podatek VAT.
 4. Wystawiamy faktury na żądanie.
 5. Zamówienia są przyjmowane w Serwisie w formie elektronicznej przez całą dobę za pomocą formularza (funkcja koszyka).
 6. Warunkiem zakupu w Serwisie jest:
  1. prawidłowa rejestracja oraz zalogowanie Użytkownika,
  2. prawidłowe wypełnienie formularza (podanie prawdziwych danych),
  3. opłacenie zakupu.
 7. Raport o zapłacie Klienta generuje mail z Serwisu, który potwierdza zawarcie umowy.
 8. Niektóre produkty oferowane przez Serwis mają dodatkowe zasady i warunki sprzedaży; te zasady są ujęte w umowach dot. konkretnych usług.

FORMY PŁATNOŚCI

1. Płatności za zakupy są rozliczane za pośrednictwem:
 • transferuj.pl - serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, pod adresem strony internetowej:https://transferuj.pl, adres e-mail: kontakt@transferuj.pl
 • system PayPal
 
2. Za zakupy w Serwisie można zapłacić e-przelewem z wybranych banków lub kartą kredytową, wydaną w Polsce lub za granicą.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1.    Klient jest obowiązany zapłacić za zamówiony produkt w terminie 7 dni roboczych od dnia zamówienia (liczy się data wpływu zamówienia), chyba że strony ustaliły inaczej.
2.    Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni zostają automatycznie anulowane (nie są realizowane). Umowa nie zostaje zawarta i strony nie mają zobowiązań.

DOSTAWA, ODBIÓR, ROZPOCZĘCIE REALIZACJI USŁUG

Wysyłki towarów fizycznych dokonujemy wyłącznie na terenie Polski.
 
W cenie towarów fizycznych jest od razu zawarty koszt dostawy na terenie Polski. Nic nie trzeba dopłacać, ale Klient nie ma wyboru środków transportu.
 
Zamówienia są realizowane w dniach i godzinach pracy sklepu:
 1. Czytniki, obrazy wysyłamy w dni robocze kurierem w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania płatności;
 2. Książki, drobne przedmioty wysyłamy poleconym priorytetem w dni robocze w ciągu 5 dni od otrzymania płatności.
 
Odbiór kopii ibuków jest bezpłatny i natychmiastowy przez Internet, po zalogowaniu na konto Użytkownika. W menu jest pozycja: „Twoje zakupione ibuki” – tam, naciskając link, pobiera się plik/pliki. Można też skorzystać z menu głównego (zakładka „Twoje”/”Pliki”)
 
Realizacja odpłatnych usług elektronicznych rozpoczyna się automatycznie natychmiast po dokonaniu płatności; aktywacja usługi stanowi automatyczną reakcję Serwisu Selfpublisher na raport z transferuj.pl lub PAYpal o dokonaniu płatności.

REKLAMACJE

Adres do reklamacji: sklep@selfpublisher.pl lub na piśmie: Selfpublisher s.c. Iwona Konieczna, Paweł Tomczyk, 02-313 Warszawa, Sękocińska 20 lok. 27.
 
We wniosku należy podać swoje prawdziwe dane z dokładnym adresem do korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, datę zakupu i dokładną nazwę produktu, opis powodu reklamacji, a także sprecyzować żądania.
 
Termin odpowiedzi pisemnej: 14 (czternaście) dni od wpływu reklamacji.

ZWROTY

W sklepie internetowym Klient może w ciągu 10 dni od daty odbioru towaru odstąpić od umowy bez wyjaśnień, przesyłając na adres firmy pismo o odstąpieniu od umowy. Klient na własny koszt zwraca towar. Zwracany towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni od otrzymania odstąpienia od umowy.
 

PRAWA AUTORSKIE, ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

Wszystkie nasze produkty podlegają ochronie prawnej z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i in.
Zasady korzystania są wymienione w regulaminach zakupu konkretnych produktów.

INFORMACJE KOŃCOWE

Złożenie zamówienia oznacza, że Klient wyraża zgodę na wykorzystanie komunikacji elektronicznej do zawierania umów, składania zamówień i tworzenia dokumentacji.
Złożenie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wyraża zgodę na otrzymanie elektronicznej faktury.
Złożenie zamówienia oznacza, że Klient upoważnia Serwis do ewentualnych reklamacji w jego imieniu w firmach kurierskich oraz w Poczcie Polskiej.
Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę, zgodnie z Ustawą o ochronie danych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Selfpublisher s. c. Iwona Konieczna, Paweł Tomczyk.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)